Kategoria ‘PIERWIASTKI ŚLADOWE’

Tytan ( Ti )

Przypomina aluminium i jest bardzo rozprzestrzeniony w przyrodzie. Jest słabo absorbowany przez rośliny i zwierzęta, i stąd jest go tam znacznie mniej niż w środowisku, w którym one występują.
Poziom tytanu w roślinach może służyć do pomiaru kontaminacji gleb tym pierwiastkiem, gdyż w takich przypadkach jego zawartość w roślinach może być tysiące razy większa niż w glebach nie skażonych.
Wielu badaczy przytacza niewielkie zawartości tytanu w roślinach od 0,1 do 5 ppm. Bardzo niewiele wiemy o zawartości tytanu w pokarmach.

Tytan jest nietoksyczny nawet w dużych dawkach i nie ma żadnego wpływu na organizm  ludzki. Szacuje się, że każdego dnia człowiek  spożywa 0,8 mg tytanu, ale większość nie jest przyswajana przez organizm. Ma tendencje do akumulacji w tkankach zawierających krzemionkę. Większość roślin zawiera około 1 ppm tytanu, natomiast skrzyp  i pokrzywa  może zawierać nawet do 80 ppm.

Przykładowe zastosowanie tytanu w dziedzinach życia

  • W stomatologi stosowany jest do wyrobu implantów. Jest to metalowy, wykonany z tytanu (niezwykle odpornego metalu używanego w przemyśle kosmicznym) sztuczny “korzeń”, na którym osadza się sztuczną koronę zęba. Tytan doskonale wrasta w kość, integruje się z nią i dzięki temu implanty są niezwykle trwałe.
  • Nowoczesna medycyna wykonuje z niego większość endoprotez np. płytki zespalające i śruby kostne, elementy protez stawów, obudowy rozruszników serca. Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym, jest w pełni akceptowany przez ludzki organizm, to znaczy, że nie dochodzi do odrzutu wszczepu z tytułu użytego materiału.
  • Materiałem o potencjalnie dużym zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym, jest dwutlenek tytanu (TiO2). W różnego rodzaju kremach i balsamach do ciała cząsteczki TiO2 są stosowane jako materiał pochłaniający promieniowanie UV zawarte w świetle słonecznym.
  • Ze względu na trwałość, w ostatnich latach, tytan staje się coraz popularniejszym materiałem używanym w jubilerstwie. Do niedawna był uznawany za metal zbyt trudny do obróbki i kształtowania skomplikowanych i precyzyjnych wzorów. Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku jubilerskiego są obrączki ślubne i zaręczynowe wykonane z tytanu oraz koperty i bransolety zegarków ręcznych.

Zapytania z Google:

  • tytan a zdrowie