Beryl (Be)

Jak dotąd nieznany jest pozytywny wpływ tego pierwiastka na organizm.
Beryl prawdopodobnie nie ma znaczenia biologicznego.
Związki berylu są silnie trujące.
Wiemy natomiast, że może on przyczynić się do różnych zagrożeń. Może niszczyć rezerwę magnezu, aktywność różnych enzymów i zagrażać płucom.
Trujące działanie berylu polega prawdopodobnie na powstawaniu w komórkach związku Be(OH)2, który wykazuje dużą aktywność w blokowaniu enzymów, a szczególnie fosfataz.

Pierwiastek ten jest rozmieszczony w miękkich tkankach zwierzęcych dosyć równomiernie. Podlega on zagęszczeniu w zębach oraz częściowo w kościach, w których łatwo podstawia magnez, a także w wątrobie.

Wszystkie związki tego metalu są szkodliwe, ale najbardziej trujące są rozpylone sole, a zwłaszcza tlenek fluoru i fluorek berylu. Obecność berylu w moczu jest wskaźnikiem zatrucia, osiąga on maksymalną wartość po około sześciu godzinach od chwili wprowadzenia tego metalu do organizmu.

Beryl powoduje ogólne zatrucie organizmu, wywołując ostre zmiany w tkankach narażonych na kontakt z nim. Najczęściej występują zapalenia układu oddechowego oraz skóry. Ponadto pierwiastek ten powoduje powstawanie gruczolaków oraz nowotworowych zmian kości. Chroniczne zatrucie berylem, określane jako beryloza, objawia się zespołem różnych zmian zapalnych oraz zaburzeniami w gospodarce wapniem.

Comments are closed.