Brom (Br)

Nie wykazano dotychczas niezbędności bromu do normalnego rozwoju roślin, pomimo że występuje on we wszystkich ich tkankach.
Może podstawiać chlor, który jest niezbędny w procesie fotosyntezy i dlatego nadmierne stężenie bromu jest szkodliwe.

Rośliny morskie zawierają zwykle więcej bromu niż lądowe.
Wysokie stężenie występuje natomiast we wszystkich zwierzęcych organizmach morskich, przy czym największe wartości przypadają na mięczaki i jamochłony. Glony wręcz go kumulują.
Pełne ziarna zbóż zawierają go 1-11 ppm. Rośliny pastewne 3-11 ppm. Wszystkie tkanki zwierzęce z wyjątkiem tarczycy zawierają 50-100 razy więcej bromu niż jodu.

Brom jest koncentrowany głównie w tarczycy i przysadce mózgowej. Poziom bromu we wszystkich tkankach skutecznie zwiększa dieta bogata w ten pierwiastek. W wielu populacjach ludzkich poziom bromu wzrósł na skutek fumigacji gleb, roślin i ziarn zbóż tym gazem. Dla przykładu można podać że w zbożu fumigowanym znaleziono go w ilości 52 — 220 ppm.

Fizjologiczna rola bromu w organizmach zwierzęcych nie jest poznana, pomimo że działa on uspokajająco na układ nerwowy oraz może podstawiać pozycje chloru i jodu, ale nie zastępuje ich w działaniu metabolicznym.
Brom jest bardzo łatwo wchłaniany przez wszystkie organizmy zwierzęce i jest również szybko wydalany. Do nagromadzenia jego w gruczole tarczowym dochodzi w przypadkach braku jodu.
Pierwiastek ten jest stale obecny we krwi człowieka w ilości 3,6 ppm.
U osób z psychozą maniakalną poziom bromu we krwi jest o połowę mniejszy. Poziom bromu jest też zaburzony w okresie menstruacji, najwięcej bromu znajduje się w przysadce mózgowej (7—10 razy tyle co we krwi).
Poziom bromu zmienia się z wiekiem. Po 45 roku życia poziom ten spada, a w wieku 75 lat pozostają najwyżej jego ślady. Jego rola w organizmie człowieka czeka na dalsze wyjaśnienia.

Zapytania z Google:

  • brom właściwości
  • brom właściwości lecznicze
  • w czym jest brom
  • brom w organizmie człowieka
  • brom działanie

Comments are closed.