Molibden ( Mo )

Jeden z podstawowych mikroelementów. Bierze udział w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów. Istotny składnik enzymu odpowiadającego za utylizację żelaza.
Po przeprowadzonych obserwacjach wydaje się, iż nie ma konieczności uzupełniania molibdenu, jeżeli żywność przez nas spożywana nie pochodzi z gleb ubogich w substancje odżywcze.
Zapotrzebowanie ustroju na ten pierwiastek nie zostało określone, ale szacuje się, że dobowa podaż w wysokości 75-250 μg równoważy potrzeby człowieka.

Co nam daje

  • Pomocny w prewencji anemii.
  • Prawidłowe stężenie w organizmie sprzyja dobremu samopoczuciu.
  • Ma znaczenie w produkcji hemoglobiny i przypuszczalnie pomaga w zapobieganiu próchnicy zębów.

Schorzenia wywołane niedoborem tego pierwiastka nie są dokładnie zbadane.


Najlepsze źródła naturalne

Zielone warzywa liściaste, nieoczyszczone przetwory zbożowe, rośliny strączkowe.

Toksyczność i objawy przedawkowania występują rzadko,  jednak dawki rzędu 5-10 mg dziennie można uznać za toksyczne.

Warto wiedzieć, że
Molibden jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmów zwierzęcych. Prawie wszystkie tkanki zawierają ten pierwiastek. W ciele człowieka występuje w wątrobie (3,2 ppm), nerkach (1,6), śledzionie (0,20), płucach (0,15), mózgu (0,14), mięśniach (0,14 ppm) i eliminowany jest w 75% przez nerki, a w 15% przez przewód pokarmowy.
Niedobór białek w diecie zwiększa wrażliwość na szkodliwe działanie molibdenu.
Wchodzi on w skład enzymu biorącego udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych i odgrywającego rolę w metabolizmie puryn. Molibden występuje w oksydazie ksantynowej oraz w enzymach, które pomagają w wykorzystaniu żelaza przechowywanego w ferrytynie.
Oksydaza aktywowana molibdenem ma istotne znaczenie w utlenianiu tłuszczów.

Zapytania z Google:

  • molibden mikroelement
  • mikroelementy molibden

Comments are closed.