Cyna ( Sn )

Metal niezbędny do właściwego funkcjonowania ludzkiego organizmu.
Nieorganiczne sole cyny są wchłaniane w znacznie mniejszych ilościach niż jej związki organiczne. Każdy rodzaj związków cyny jest wydalany w inny sposób: związki organiczne z kałem, a nieorganiczne – z moczem.

Nie posiadamy na chwilę obecną ustalonych norm ZDD dla ludzi i nie został jeszcze określony poziom zapotrzebowania organizmu ludzkiego na ten pierwiastek.

Źródła cyny
Zawartość cyny w świeżych produktach wynosi 1 mg/kg, natomiast w pożywieniu z puszek lub mocno zamrożonym wynosi przeciętnie 2 mg/kg produktu.
Podaż cyny jest więc różna w zależności od ilości spożywanego mrożonego i puszkowanego pożywienia i wynosi 0,2-17 mg dziennie. W Stanach Zjednoczonych 15% pożywienia pochodzi z puszek i prawdopodobnie dlatego są one największym konsumentem tego pierwiastka.

Rola cyny

  • Polega na jej udziale w procesie wchłaniania kilku innych minerałów i pierwiastków śladowych.
  • Cyna hamuje absorpcję cynku i miedzi w niektórych tkankach i ogranicza ich wydalanie z organizmu. Niekiedy może zwiększyć ilość usuwanego z moczem cynku, ale przypuszczalnie nie wpływa na wydalanie manganu, żelaza i magnezu.
  • Prawdopodobnie w połączeniu z witaminą D, odgrywa ważną rolę w metabolizmie tkanki kostnej.
  • Badania na zwierzętach wykazały, że cyna wywiera zróżnicowany wpływ na system odpornościowy: raz go wzmacnia, innym razem osłabia.
  • Przypuszcza się, że poprzez dostarczenie dodatkowych dawek cyny w pożywieniu można w pewnym stopniu zahamować wzrost tkanki nowotworowej. Taka reakcja organizmu może być spowodowana działaniem cyny na system immunologiczny albo jej bezpośrednim działaniem na komórki.
  • W obecnych czasach dysponujemy zbyt małą ilością udokumentowanych badań, aby popierać zastosowanie cyny w leczeniu chorób. Być może w przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie i lepiej poznamy wpływ cyny na system odpornościowy i na nowotwory.


Toksyczność

Cyna jest toksyczna w niewielkim stopniu.

Cyna jest słabo absorbowana i nie zatrzymywana w organizmie człowieka, wydalana głównie z kałem. Na tym polega stosunkowo mała aktywność cyny.
Długotrwałe pobieranie związków cyny, zwłaszcza organicznych, przez człowieka powoduje zanik niektórych gruczołów płciowych oraz zmiany w układzie nerwowym.

Comments are closed.