Nikiel ( Ni )

Jest metalem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.
Z trudem wchłania się w jelitach (tylko 10%) i nawet jeżeli jego spożycie wzrasta, poziom absorpcji nie zmienia się. Nadmiar niklu wydalany jest z organizmu głównie z kałem, mniejsze ilości wydalane są z potem i moczem.
Nikiel uwalniany jest z metalowych rur i przedostaje się do wody pitnej. W wodzie wypełniającej rury przez całą noc może się więc znajdować wyjątkowo dużo tego minerału. W celu zmniejszenia zawartości niklu zaleca się rano, po odkręceniu kranu pozwolić wodzie swobodnie płynąć przez pewien czas.

Nie ma ustalonych wartości zalecanej dawki dziennej dla niklu, ale jego dzienna  ilość szacowana jest na 130-400 μg. Prawidłowy poziom niklu w surowicy wynosi ok. 1,5-5 μg/1-1.

Skutki niedoboru
U człowieka nie zaobserwowano zaburzeń związanych z niedoborem niklu. U zwierząt natomiast, występują różne objawy w zależności od badanego gatunku.

Zaobserwowano, że poziom niklu we krwi wzrasta podczas niedotlenienia mięśnia sercowego, dlatego badanie zawartości tego pierwiastka we krwi pozwala wykryć niedokrwienną chorobę serca oraz określić stopień uszkodzenia tkanek po zawale serca. Badania przeprowadzone niedawno w Danii wskazują, że wysoki poziom niklu we krwi może być związany z zapaleniem stawów. Stężenie niklu w surowicy krwi wzrasta także pod wpływem wstrząsów, oparzeń i innych schorzeń.

Toksyczność i przedawkowanie
Nikiel może powodować różne reakcje alergiczne. Dostarczony w pożywieniu może wywołać wyprysk alergiczny, a kontakt z niklem zawartym w zegarkach i biżuterii może być przyczyną alergicznego zapalenia skóry. Niektórzy ludzie mają uczulenie nawet na nikiel znajdujący się w monetach. Nie ma żadnych podstaw do zalecenia stosowania tego pierwiastka w zapobieganiu lub leczeniu chorób. Związki karbonylowe niklu używane w przemyśle mają działanie rakotwórcze.

Źródła naturalne
Nikiel znajduje się głównie w warzywach, dlatego u wegetarian obserwuje się wyższy poziom tego pierwiastka we krwi niż u ludzi na diecie mieszanej. Nikiel w największej ilości występuje w ostrygach.

Zapytania z Google:

  • Nikiel w wodzie
  • nikiel w wodzie pitnej

Comments are closed.