Rtęć (Hg)

Nie jest znane żadne pozytywne działanie rtęci w organizmie człowieka.
Często jest znajdowana w rybach żyjących w wodach zanieczyszczonych rtęcią, używaną do celów przemysłowych.
Rtęć nie stwarza zagrożenia dla człowieka, natomiast bardzo niebezpieczne są jej związki metylowe.
Środki chemiczne ochrony roślin zawierające rtęć są niebezpieczne dla systemu nerwowego, zwłaszcza jeżeli dostaną się do wewnątrz organizmu człowieka.
Zatrucia rtęcią objawiają się nadmiernym wydzielaniem śliny, biegunką, chorobą Parkinsona, irytacją, depresją i melancholią.
Zatrucia metylortęcią obejmują upośledzenie wzroku i słuchu, uszkodzenia centralnego systemu nerwowego i brak koordynacji. Wspomnieć warto o chorobie układu nerwowego (mina-mata) wywołanej w Japonii przez spożycie ryb skażonych organicznymi związkami rtęci.

Comments are closed.