Wanad ( V )

Wanad to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych, znajduje się w otoczeniu i pożywieniu człowieka. Przypuszczalnie jest on niezbędnym mikroelementem.
Naśladuje działanie insuliny i jest  niezbędnym mikroelementem do prawidłowego rozwoju kości
Szacuje się, że dobowe spożycie wanadu wynosi 10-60 μg a zalecane dzienne spożycie 10 μg. Hamuje odkładanie się złogów cholesterolu w naczyniach.

Jaką rolę pełni w organizmie

  • Pomaga profilaktyce choroby wieńcowej.
  • Pomaga w kontrolowaniu cukrzycy u chorych na cukrzycę insulinooporną typu II.
  • Poprawia transport substancji odżywczych do wnętrza komórki i zwiększa energię.


Najlepsze źródła naturalne
Ryby, oliwki, zboże z pełnego przemiału.

Objawy toksyczności i przedawkowania
Syntetyczne związki V mogą być toksyczne dla ustroju. Zdarzają się przemysłowe i środowiskowe zatrucia wanadem, najgroźniejsze skutki to uszkodzenie nerek, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego.

Zapytania z Google:

  • wanad pierwiastek

Comments are closed.