Wolfram ( W )

W przyrodzie występuje zazwyczaj w związkach żelaza. Jest komponentem większości mieszanych diet, nie wiadomo jednak dokładnie, czy jest on niezbędnym pierwiastkiem śladowym. Wolfram pochodzący z pożywienia jest magazynowany w wątrobie, nerkach i kościach.
Mamy mało informacji na temat przeciętnego dziennego spożycia wolframu, nie ustalono także zalecanej dziennej dawki dla tego pierwiastka.
Od powiązań z wolframem zależy działanie innych pierwiastków, szczególnie miedzi i molibdenu. Wolfram może na przykład utrudniać absorpcję molibdenu w jelitach, co ma wpływ na aktywność enzymu, oksydazy ksantynowej, który potrzebuje molibdenu do prawidłowego funkcjonowania.
Czysty wolfram jest niezbyt toksyczny, ale niektóre jego związki, np. węglik wolframu, powodują uszkodzenia płuc.
Obecnie nie stosuje się wolframu ani w zapobieganiu, ani w leczeniu chorób.

Zapytania z Google:

  • wolfram pierwiastek

Comments are closed.