Aminokwasy

Są to organiczne związki chemiczne, zawierające grupę aminową – NH2  oraz grupę karboksylową – COOH, lub dowolną grupę kwasową. W roztworach aminokwasy występują jako tzw. sole wewnętrzne. Niezwykle ważnym kryterium aminokwasów jest punkt izoelektryczny. Peptydy to łańcuchy reszt aminokwasowych.
W skład białek wchodzi jedynie 22 z pośród kilkuset znanych aminokwasów.
Zazwyczaj są rozpuszczalne w wodzie i w warunkach fizjologicznego pH są zjonizowane.
Są podstawowym budulcem mięśni oraz najlepszym antykatabolikiem powysiłkowym.

Istnieje wiele kryteriów podziału aminokwasów, i są to podziały według

  • rodzaju rodnika – łańcuchowe, pierścieniowe,
  • polarności rodnika – polarny, niepolarny,
  • miejscea syntezy – endogenne, egzogenne,
  • położenia grupy aminowej względem karboksylowej,
  • przemiany szkieletów: glikogenne, ketogenne, glikoketogenne,
  • występowania w białkach – proteogenne, nieproteogenne,
  • klasy aminokwasów: alifatyczne, siarkowe, itd.


Ze względu na liczbę grup aminowych i karboksylowych wyróżnia się aminokwasy:

  • obojętne – gdy jest tyle samo grup aminowych i karboksylowych,
  • kwasowe – gdy przeważa liczba grup karboksylowych,
  • zasadowe – gdy przeważa liczba grup aminowych.

Comments are closed.